BAŞKAN MUSTAFA AYSEL ANKARA’DA TEMASLARDA BULUNUYOR

Burhaniye Ticaret Odası (BTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel Ticaret Odasının takip etmiş olduğu projeleri için lobi takibi yapmak üzere Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Aysel; “ İlçemiz sanayi yatırımları açısından (bir yönüyle tarım sanayi hariç tutulabilir) coğrafi konumu ve alt yapı nedeniyle uygun bir mekan durumunda değildir. İlçemizde büyük ölçekli üretim tesisi yok denecek kadar azdır. Bir üretim merkezi olmaktan çok tüketim merkezi olma durumundadır. Elde edilen gelir diğer merkezlere kaymakta, Burhaniye’ye sadece aracı karı kalmaktadır. Bu malların ilçede üretilmesi, gelirin tamamının burada kalması demektir. Özel sektörün bu yatırımları gerçekleştirmesi için uygun koşulları hazırlamak gerekir. İlçemizde coğrafi konum ve altyapı yetersizliği büyük sanayi kurulması şansını tanımasa dahi, küçük ve orta ölçekli sanayi için çok şey yapılabilir. İlçemizde kurulu bulunan Zeytin ve Zeytin Ürünleri işleme İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmaların yatırımlarını hızla tamamlayarak , hedef pazarlara yönelik kaliteli mamul üretimi gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

İşte tam da buradan yola çıkarak çalışmalarına başladığımız, üyelerimizin de heyecanla neticelenmesini beklediği Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin hızlandırılması amacıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Sayın Mehmet Ali KAHRAMAN ile yapmış olduğumuz görüşmelerde çalışmalarda sona gelindiği bilgisini aldım.. Bu müjdeyi de üyelerimize vermek isterim.

Burhaniye Ticaret Odası ekonominin sesi olarak tüm bu sorunların giderilmesinde çözümler üreten çalışma yapısını bozmadan, bu hevesini kaybetmeden, bıkmadan çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. ”dedi.