Thematic Project Support Programme

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • KOBİ'lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
  • Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
  • KOBİ'lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI

 Çağrı Esaslı Tematik ProgramMeslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru YapabileceklerKOBİ’ler ve Meslek KuruluşlarıMeslek Kuruluşları
Program Süresi -3 Yıl
Proje SüresiProje Teklif Çağrısında Belirlenir24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı
1. ve 2. Bölgede % 50
3. ve 4. Bölgede % 60
1. ve 2. Bölgede %50
3. ve 4. Bölgede % 60
Destek ÖdemesiGeri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerleGeri Ödemesiz
Destek Üst LimitiProje Teklif Çağrısında Belirlenir150.000 TL

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri

  • Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
  • Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
  • Sarf malzemesi giderleri,
  • Hizmet alım giderleri,
  • Genel idari giderler (azami %10).

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri

  • Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
  • Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

1, 2, 3 ve 4. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (16.07.2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)Destek Programı

Uygulama Esasları

Başvuru Formları