İştiraklerimiz

http://www.gtias.com.tr/images/logo.png

Odamız, 2006 yılında Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş'ne (GTİ) ortak olmuştur. Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş (GTİ)  “yap-işlet-devret” modeli çerçevesinde sınır kapılarını modernize etmektedir.

 

Modernize Edilen Sınır Kapıları

 • Habur Sınır Kapısı,
 • Cilvegözü Sınır Kapısı,
 • Sarp Sınır Kapısı,
 • Hamzabeyli Sınır Kapısı,
 • Kapıkule Sınır Kapısı.

 “Yap-İşlet-Devret” modeli ile kara sınır kapılarının modernizasyonunun Türkiye’de ve Dünyada ilk ve tek uygulayıcısı olan GTİ, projelerine Türkiye’deki diğer sınır kapıları ile hız kazandırmaktadır. 

Yolcuların her türlü ihtiyacına cevap vermekte olan yiyecek-içecek mekanları, bankalar, hediyelik eşya ve gümrüksüz satış mağazaları en modern şekilde hizmet vermektedir. Bu çerçevede, GTİ tarafından sadece ticari alanlar işletilmekte olup, gümrük ve pasaport kontrolu gibi her türlü idari işlem ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmaya devam etmektedir.

Yenileme kapsamında; idari ve ticari binalar, giriş-çıkış kontrol üniteleri, arama hangarları, kaçak eşya depoları, peronlar, kantarlar, sosyal tesisler, TIR park alanları inşa edilmiştir. X-ray araç tarama sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, kapalı devre kamera ve güvenlik sistemleri en modern halleriyle uygulanmıştır. Bu yatırımların tamamı GTİ'nin öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Modernizasyon projelerinin yüksek finansman yükünü üstlenmekle beraber, ekstra vergi geliri de yaratan GTİ, sınır kapılarındaki verimliliği arttırarak dış ticaretin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Sınır kapılarında saatler süren beklemeler dakikalara inmiş ve kilometreleri bulan araç kuyruklarının önüne geçilmiştir. Araç ve yolcu geçiş süreleri dört kat hızlanmış olup, yılda 3,5 milyon araca ve 10 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilmektedir.

Şirket hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://www.gtias.com.tr

 


ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ İŞLEME İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ

Balıkesir Burhaniye’de kurulacak olan “zeytin ve zeytin ürünleri işleme organize sanayi bölgesi” odamızın da aralarında bulunduğu kurumlar tarafından kurulmaktadır.

Kurucu üyelerin organize sanayi üzerindeki payları aşağıda belirtilmektedir:

Balıkesir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu %6
Burhaniye Belediyesi %12
Burhaniye Ticaret Odası %12
Burhaniye Zeytincilik OSB Koruma ve Yaşatma Derneği %70

                 
                                                          
                                                      
     

 

 

olmak üzere kurulan müteşebbis ortaklık  Sanayi veTicaret Bakanlığı’nın 07.05.2010 tarihli onayı ile Tüzel Kişilik kazanarak, 30.06.2010 tarihinde ilk müteşebbis toplantısını yapmıştır.

Kamulaştırma çalışmasının %100 bitmiş olup,  Burhaniye OSB’de yer Tapuları tamamlandığı, OSB yeri ile ilgili herhangi bir sorunun kalmadığını, Kadastral çalışmaların ifrazının yapılacağını ve ortaklara arsa tahsisine safhasına gelmiştir.

 • Burhaniye zeytin ve zeytin ürünleri işleme ihtisas organize sanayi bölgesi 43 hektar alanda kurulmuş olup, 219 000 m2 lik 36 adet imar parseline sahiptir.
 • Türkiye’nin ilk ihtisas zeytin organize sanayi bölgesi özelliğini taşımaktadır.
 • Mevsiminde 500 kişinin istihdam edileceği hesaplanmaktadır.

http://www.burhaniye.gov.tr/kurumlar/burhaniye.gov.tr/Duyurular/2016/OSB/osb.jpg


BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ANONİM ŞİRKETİ(BAÜTEK)

Odamız 2015 yılında Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Anonim Şirketi’ne ortak olmuştur.

Belirtilen şirketin kurucu üyeleri aşağıda yer almaktadır:

 • Balıkesir Üniversitesi
 • Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
 • Balıkesir Sanayi Odası
 • Balıkesir Ticaret Odası
 • Balıkesir Ticaret Borsası
 • Bandırma Ticaret Borsası
 • Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi
 • Bandırma Organize Sanayi Bölgesi
 • Burhaniye Ticaret Odası

 

Yönetici şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile bu esas sözleşme çerçevesinde Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetilmesi ve işletilmesiyle her türlü iş ve işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

 

Bu amaca yönelik olarak, Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslar arası rekabet edilebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği arttırmak,  üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları oluşturmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkanı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak şirketin ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır.