Franchising

Franchising bir işletme sisteminin ürünlerinin ve hizmetlerinin sunulduğu ekonomik bir paylaşım türüdür. Franchising sisteminde en az iki kişi vardır.

 1. Franchise veren: Gelişmiş bir üretim, işletme ve pazarlama sistemine, ticari isme ve tescilli bir ticari markaya sahip olan herhangi bir işletme,
 2. Franchise alan: Bu olanaktan yararlanan söz konusu sistem dahilinde üretilen veya satılan mal ve hizmetlerin dağıtımını bağımsız olarak yaparak, karşısında bu sistemin kendisini kullandıran sistem sahibi franchise verene belirlenen bir ücret ödeyen işletme, teknik olarak franchise bu ekonomik ilişkinin ismidir. Bu terim yapılan iş için kullanılmaktadır.

Franchise zinciri nasıl başlar?

Başarılı bir işletme sahibi, işletmeler zincirini genişletmek, ancak yeni açılacak işletmelerin sahibi olmak ve yönetmek istemiyorsa sahip olduğu işletmenin ticari ismini ve tescilli markasını veya işletme sistemini bağımsız bir ikinci kişiye (franchisee) kullandırmak ister ve karşılığında belirli bir ücret talep ederse franchise zinciri başlamış olur.

Franchising´in de yükselen sektörler nelerdir?

Daha çok hizmet ağırlıklı bir ekonomi ve kadının çalışma hayatında yer alması ile birlikte franchising´de yükselen ve gelişen sektörlerin dağılımında da değişim görülmektedir. Yükselen ve gelişen sektörlere; ev ve ofis hizmetleri, bankacılık sektörünün yan hizmetleri, postalama, reklam hizmetleri, paketleme ve taşımacılık, insan kaynakları ve personel seçimi, otomotiv tamir ve bakım hizmetleri, iletişim ve bilgisayar hizmetleri sektörlerini örnek olarak verebiliriz.

Franchising zincirlerinde birbirine benzerlik bir dezavantaj mıdır? Müşteri çeşitlilik istemez mi?

Toplum bilimciler, Türkiye´deki göç olgusunu da göze alarak tüketim kültürlerini ve bu kültürler içindeki sapmaları incelediklerinde, kişilerin tüketim aşamasında arzu ve davranışlarının güven esasının içgüdüsel tepkileri ile paralel olduğunu saptamışlardır. Sonuç olarak çeşitliliğin, farklılığın aksine tüketimde insanların standartlar ve detaylardaki benzer öğeleri tercih ettiklerini ve benimsediklerini görmüşlerdir. Dolayısıyla franchisingde; birbirine benzerliğin bir avantaj olduğu görülmüştür.

Bir franchising satın almadan önce nelere dikkat etmek gereklidir?

 • deneyimin türüne
 • işin tam detaylı olarak tanımlanmasına
 • işi yürütebilmek için gerekli optimal çalışma saati ve personel adedine,
 • franchisor kimdir? Geçmiş deneyimleri nedir? Çalıştırdığı yöneticilerin mesleki tecrübeleri yeterli midir?
 • sistem içinde diğer franchise alanların işi nasıl yürüttüklerine,
 • yatırım bedelinin ne olacağına,
 • devam eden yatırım maliyetlerine,
 • franchisor´dan alınması gereken ürün ve hizmetler var ise kimden, nasıl alınacağına,
 • franchise ilişkisinin nasıl düzenleneceğine ve nasıl yenileneceğine,
 • sistemden ayrılan franchise varsa nedenlerine,
 • işletmenin finans sistemine,

bakılması ve bu konuda tecrübesi olan bir avukat yardımıyla sözleşmelerin imzalanmasında yara görülmektedir.

Franchise satın alınmak istendiğinde ilk olarak ne yapılmalıdır?

İlk yapılması gereken franchise veren işletmelere ulaşılmasıdır. Ulusal Franchising Derneği´nin arşivinde bu bilgiler bulunmaktadır.

Franchising sisteminde başarı şansı nedir?

Konunun uzmanları ve akademisyenler tarafından, franchising sistemi ile işletilen işletmelerin bağımsız işletmelerden daha fazla başarı şansına sahip oldukları belirtilmekte olup, istatistiki veriler açısından da her 100 franchisee işletmesinin sadece 5´inin başarısız olduğu gözlemlenmektedir. Bağısız işletilen KOBİ´ler üzerinde yapılan araştırmalar , bu işletmelerden %65´nin başarısız olduklarını ve 5 yıl içinde kapandıklarını ortaya koymaktadır.ULUSAL FRANCHİSİNG DERNEĞİ
Ergenekon Cad. Pangaltı İş Merkezi 89/15 80240 Pangaltı/ İSTANBUL
Tel: (0212) 2966628
Faks: (0212) 2245130
www.ufrad.org.tr
www.franchise.com