SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR

Ticaret Odası'na kayıt zorunluluğumuz var mıdır ?

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9.maddesi aşağıda sunulmuştur.

Odalara kayıt zorunluluğu

                Madde 9- Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5 inci maddeye göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar.

Şube olarak neden kayıt olmam gerekiyor?

Odalara kayıt zorunluluğu

                Madde 9- 2.fıkra

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler  ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır.

Odaya gelmeden Belge alabilir miyim?

TOBB Elektronik Belge Dağıtım Sistemi, Odamızda hayata geçirilmiş olup, Üyelerimiz diledikleri yerden 7/24 e-imzalı belge talep ederek dakikalar içinde sistem üzerinden e-imzalı belgelerini almakla beraber aidat sorgulaması ve ödemesi yapabileceklerdir.

Sisteme sadece firma yetkilileri kayıt olabilmektedir. Ayrıca firma yetkilisinin cep telefonu numarası “TOBB.net” sisteminde kayıtlı olmalıdır. Şifreniz tarafınıza sms ile ulaştırılacaktır. Kayıt işlemi bir defaya mahsus olmakla birlikte, sisteme giriş işlemi kayıt anında belirttiğiniz e-posta adresi ve sms ile gelen şifrenizle yapılabilecektir.

Ulaşabileceğiniz link https://ebelge.tobb.org.tr/loginform.php

Hangi belgeleri alabilirim. ?

E-imzalı olarak alabileceğiniz belgelerimiz:

-Faaliyet Belgesi

-Oda Sicil Kayıt Sureti

-Ortaklık Teyit Belgesi

-Sicil Kayıt Levhası

-Ticari İkametgah Belgesi

 

KOSGEB Desteklerinden nasıl faydalanabilirim?

Burhaniye Ticaret Odamız KOSGEB Temsilciliği Birimi İle irtibat geçmeniz yeterli olacaktır.

 Tel : 0 266 4221044

Geçen yıl zarar ettim. Buna rağmen aidat ödeyecek miyim?

Yıllık aidat odamızda üyelik devam ettiği sürece her yıl taahhuk ettirilir. Bu nedenle yıllık aidat ödenecektir.


Munzam aidat ise, gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamede gösterilen ticari kazanç toplamı, tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari bilanço karı üzerinden tahsil olunabildiğinden zarar eden üyeler o yıl için munzam aidat ödemezler.

Odanız kayıtlı üyesiyim, kayıt bilgilerimin değişmesi durumunda size bilgi verme süresi var mıdır ? Bu süre ne kadar dır ?

Değişikliklerin bildirilmesi 

                Madde 10- Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır.

Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Ticaret Sicil Harç Tutarları nedir?

Web sitemiz hizmetler bölümü ,hizmet standartlarımız kısmında detaylı olarak harç miktarlarına  ulaşılabilmektedir..

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

 • Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
 • İplik Sanayii
 • Dokuma Sanayii
 • Örme Sanayii
 • Konfeksiyon Sanayii
 • Boya, Apre ve Emprime Sanayii
 • Jüt ve Amyant Sanayii
 • Halı ve Hasır Sanayii
 • Döküm Sanayii
 • Madeni Eşya Sanayii
 • Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
 • Çeşitli Metal Sanayii
 • Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
 • Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
 • Kaplama Sanayii
 • Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
 • Ağaç Eşya Sanayii
 • Toprak Eşya Sanayii
 • Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
 • Cam ve Porselen Sanayii
 • Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
 • Baskı ve Cilt Sanayii
 • Kimya Sanayii
 • Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
 • Plastik Eşya Sanayii
 • Kauçuk Eşya Sanayii
 • Deri Eşya Sanayii
 • Film ve Fotoğraf Sanayii
 • Protez ve Ortopedi Sanayii
 • Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
 • Yazılım Firmaları

 Sanayi Sicil Sistemine Kayıt Zorunlumu dur ?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunun 2. Maddesi gereği, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.

İş Makinemi tescil ettirmek zorunda mıyım.?

Tescil zorunluluğu MADDE 6- (1) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinelerinin sahipleri iş makinalarını Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre odalara tescil ettirmek ve tescil belgesi almak zorundadır. Ancak;

 a) Tescil edildiği ülkenin tescil belgesi ve plakası bulunanlardan, geçici olarak ülkemize girmesine izin verilen iş makinaları,

b) İş makinelerinin imal, tadil, ihraç edenlerin ve satıcılığını yapanların; ithal, ihraç, depolama, sergileme ve satış amacı ile bu işlere ait yerlerde maliki olarak bulundurdukları iş makinaları,

 bu hükmün dışındadır.

İŞKUR İşveren Teşviklerini nasıl Öğrenirim?

Burhaniye Ticaret Odamızda İŞKUR Hizmet Noktası Bulunmaktadır. İlgili Personelimiz ile irtibata geçmeniz eterli olacaktır. 0266 412 7328

Kararımızın tescili için ne kadar harç ödeyeceğim?

492 sayılı Harçlar Kanunu gereği tescili talep edilen işlemleriniz için ödenecek harçların işlem türüne göre tahmini harç ve ilan ücretlerine ait bilgiler, sayfamızdaki “Tescil-İlan-Kuruluş” adımında yer almaktadır:

Firmanın sicil dosyasını nasıl ve nereden inceleyebilirim, karar örneği alabilir miyim?

Kanun gereği aleni olan ticaret sicili kayıtları, herkes tarafından incelenebileceği gibi belgelerden harcını ödeyerek örnek alınabilir veya dilekçe ile yazılı bilgi talep edilebilir. Bu düzenlemeye uygun olarak dilekçe ile hizmet birimlerimizden birine müracaat edilerek harcın ödenmesi halinde, sicil dosyasından nüfus bilgilerini içeren belgeler hariç diğer belgelerden örnek alınabilir.

Bir anonim şirketin ortak yapısını nasıl öğrenebilirim?

Ticaret Kanunu"nun ilgili maddelerine göre anonim şirketlerin kurucularından sonraki ortakları ve ortak değişiklikleri tescile tabi olmadığından ticaret sicili kayıtlarından ortakların tespiti mümkün olamamaktadır. Ancak her yıl yapılması gereken genel kurulda toplantıya katılan ortakların listesi genel kurulun ekinde Müdürlüğümüze verilmektedir. Sicil kayıtlarından hazirun cetveli incelenebileceği gibi, bu belgeden örnek de alınabilmektedir.

Şahıs işletmesiyim vergi kaydımı kapattım. Ticaret Sicil ve Oda kaydımın kapanması için ne yapmam gerekiyor?

Vergi Dairesi ticareti terk yazısının bir örneği ve Odamız web sitesinde mevcut örnek dilekçeler ve mal beyan formu ile başvurulması sonucunda, kayıt silme harcının ve aidat ödemelerinin tamamlanmasından sonra ticaret sicil ve oda kaydınızın silinmesi mümkündür.

Şirket şube tescili için ne kadar ödeme yapacağız?

Şube açılış masrafı yaklaşık 3.000 TL civarındadır. Bu ücret şube yetkili kişi sayısına ve ilan edilecek hususun kelime sayısına göre farklılık gösterebilir.

Şirket Kuruluş tescili için ne kadar ödeme yapacağız?

Şirket kuruluş masrafı yaklaşık 2.000,00 TL. civarındadır. Bu ücret ana sözleşme kelime sayısına göre farklılık gösterebilir.

ŞAHIS ŞİRKETLERİN KURULUŞ MASRAFI NE KADARDIR?

Şahıs Şirket Kayıtlarında; Ticaret Sicil Harcı, Ticaret Sicil Gazetesi İlan Ücreti, Kaydiye, İşlem Ücreti toplam masrafı yaklaşık 1.600-TL civarındadır.

Limited Şirketi ortağı olan bir tüzel kişi müdür seçilebilir mi?

Tüzel kişi müdür seçilebilir. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği olması gerekir.

Hangi Anonim Şirketinin genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi katılmak zorundadır?

Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.
(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.
(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.
(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.
(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Olağan genel kurul toplantısı ne zaman yapılır?

Olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının hesap dönemini izleyen yılın ilk üç ayı içinde yapılması gerekiyor.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin İnternet üzerinden görüntülendiği bir web sitesi var mı?

2004 yılı ve sonrasında yayınlanan Sicil Gazetelerine www.ticaretsicil.gov.tr adresinden   ücretsiz üye olarak sorgulayabilir ve çıktı alabilirsiniz.

Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

Gerçek kişi işletmesini nevi değiştirerek Limited Şirket haline dönüştürmek mümkün müdür?

Şahısların nevi değişikliği yoluyla Limited Şirkete dönüşmesi mümkün değildir. Ancak şahıs işletmesinin öz sermayenin mahkeme kararı (bilirkişi raporu) ile tespit edilmesi sonrasında yeni kurulacak şirkete ayni sermaye olarak konulabilir ya da kurulu bir şirkete sermaye artımı yolu ile ortak olabilir. Yeni kurulan şirkete veya kurulu bir şirkete sermaye artırımı yolu ile ortak olduktan sonra şahsi kaydını ticaret sicilinden/esnaf sicilinden ve ilgili odadan sildirmesi gerekmektedir.Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır. (5174 Sayılı Kanun MADDE 9 ikinci fıkra)

Tür değiştirme nedir? 

Bir ticaret şirketinin veya ticari işletmenin tasfiye edilmeksizin başka bir şirket türüne dönüştürülmesidir. Yeni tür değiştirilen şirket eskisinin devamıdır.

Tür değiştirmede izlenecek adımlar nelerdir? 

Yeni türe ilişkin kuruluş işlemlerinin yapılması

Ara bilançonun çıkarılması

Tür değiştirme planının hazırlanması

Tür değiştirme raporunun hazırlanması

Tür değiştirmeye ilişkin belgelerin ortakların incelemesine sunulması

Tür değiştirme kararının alınması

Tür değiştirmenin tescil ve ilanı

Hangi şirketler ticari işletmeye dönüşemez?

-Borca batık şirketler(sermayesini kaybetmiş) anonim ve limited şirketler

-Tasfiye halindeki ticaret şirketleri

Şahıs işletmesine sahibim. Sermaye şirketleri ile birleşebilir miyim?

Şahıs işletmeleri; devir olan olmak koşulu ile Sermaye şirketleri ile birleşebilir. 

Mersis tarafından rezerve edilen unvan ticaret sicil kontrolüne tabi midir?

Mersis sistemi ünvanı sizin için sadece rezerve eder. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden unvan sorgulaması yapıldıktan sonra kullanılmayan ünvanlara olur verilir.

Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne  tescil talep müddeti 15 gündür. (Türk Ticaret Kanunu 30.maddesi)

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 30– (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi onbeş gündür.

(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği tarihten başlar.

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır