Sole Proprietorships

GERÇEK KİŞİLERİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE ODA KAYIT İŞLEMLERİ

GERÇEK KİŞİLERİN TESCİL İŞLEMİ :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 5. Fotoğraf (1Adet)
 6. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus cüzdan örneği (2 adet)
 7. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgah belgesi (2 adet)
 8. Vergi levhası fotokopisi (1 adet)
 9. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)
 10. Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenen İmza beyannamesi (2 adet)
 11. Bilançoya tabi olduğunu gösterir belge fotokopileri
 12. Şahıs tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN EK İŞYERİ TESCİL İŞLEMİ :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 5. Fotoğraf (1Adet)
 6. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus cüzdan örneği (2 adet)
 7. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgah belgesi (2 adet)
 8. Vergi levhası fotokopisi (1 adet)
 9. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)
 10. Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenen İmza beyannamesi (2 adet)

Not 1: Merkezdeki faaliyet konusundan farklı bir faaliyet konusu var ise ayrı bir gerçek kişi merkez kaydı oluşturulmalıdır.

Not 2: Ek işyeri açılışı için Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

Yabancı Uyruklu Olanlar :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 5. Fotoğraf (1adet)
 6. Emniyet Müdürlüğünden alınmış ikamet teskeresi aslı (2 adet)
 7. Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza Beyannamesi (2 adet)
 8. Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (2 adet) (Gerçek kişi, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ise; çalışma veya ikamet izni eklenmelidir.)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

İkrazatçılık yapacaklar :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre Taahhütname
 5. Fotoğraf (1 adet)
 6. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus cüzdan örneği (2 adet)
 7. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgah belgesi (2 adet)
 8. Vergi levhası ve tutanak fotokopisi
 9. Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza beyannamesi (2 adet)
 10. T.C. Başbakanlık  Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısı, faaliyet izin belgesi, ikrazatçılık beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği.

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre Taahhütname
 4. Vergi Levha fotokopisi ve Mükellefiyet belgesi
 5. Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza Beyannamesi (1 Adet Asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

    Gerçek Kişi Ad veya Soyadı Değişikliği :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 4. Ad veya soyadı değişikliğini gösterir mahkeme kararı aslı veya noter onaylı örneği
 5. Yeni çıkartılan nüfus cüzdanının fotokopisi
 6. Mahkeme kararı ile olmuşsa, değişikliği gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı  (Mahkeme ya da noter onaylı örneği 1 asıl, 1 fotokopi),
 7. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus cüzdan örneği (2 adet)
 8. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgah belgesi (2 adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER:

    Gerçek Kişi İş / Şube Adresi Değişikliği :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname
 4. Bağlı olduğu vergi dairesinden  adres değişikliğine ilişkin yoklama tutanağı.
 5. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı (Aslı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

    Gerçek Kişi Sermaye Değişikliği :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname
 4. Sermaye Artışında SMMM sermaye tespit raporu ile mali müşavir faaliyet belgesi dilekçeye eklenmelidir. 

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

    Gerçek Kişi İş Konusu Değişikliği:

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname
 4. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş değişikliğine ilişkin yoklama tutanağı 
 5. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı (Aslı)
 6. Vergi Levhası Fotokopisi (1 Adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

    Gerçek Kişi İş Konusuna İlave:

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname
 4. Bağlı olduğu vergi dairesinden iş konusuna ilaveye ilişkin yoklama tutanağı
 5. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı (Aslı)
 6. İkrazatçılık yapan gerçek kişilerin değişiklik işlemlerinde Hazine Müsteşarlığı’nın izin yazısı ile ikrazatçı beyannamesinin aslı veya noter onaylı örneği aranır.   

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

TİCARETİ TERK :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Mal Beyanını belirtir Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Mal Beyanını belirtir Dilekçe
 3. Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belge aslı (yoklama tutanağı ve mükellefiyet kaydı)
 4. Şahıs işletmesinin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ECZANE TİCARETİ TERK :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Mal Beyanını belirtir Dilekçe
 2. Vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belge aslı (yoklama tutanağı ve mükellefiyet kaydı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

VEFAT EDEN GERÇEK KİŞİ :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Mal Beyanını belirtir Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Mal Beyanını belirtir Dilekçe
 3. Veraset ilamının ilgili mahkemeden aslı veya noter tasdikli ölüm belgesi (2 Adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

SİGORTA ACENTALIĞI :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Acentelik sözleşmesi (1 Asıl)
 4. Noter Onaylı acentelik vekaletnamesi (2 Asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ACENTELİĞİN FESHİ :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Noter onaylı acentelik fesihnamesi (2 adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİ ŞUBE AÇILIŞI :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi
 4. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname
 5. Fotoğraf (1 adet)
 6. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus cüzdan örneği (2 adet)
 7. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgah belgesi (2 adet)
 8. Şube İşletmesine ait Yoklama Tutanağı Fotokopisi
 9. Vergi Dairesinde Alınan Mükellefiyet Yazısı Aslı
 10. Şube Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğünden 2 adet)
 11. Şahıs tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

Not 1: Merkezde faaliyet konusu ile aynı ise şube açılışı yapılmalıdır, farklı ise ayrı bir gerçek kişi merkez kaydı oluşturulmalıdır.

Not 2: Şube açılışı için http://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden başvuru yapılması gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİ MERKEZ NAKLİ AÇILIŞI :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Kayıtlı olduğu Sicil Müdürlüğünden alınmış Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.maddesine göre düzenlenen belge ile Tescil ve değişikliklerin onaylı örneği ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri
 4. Kayıt Beyannamesi
 5. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenmiş Taahhütname
 6. Fotoğraf (1 adet)
 7. E-Devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet)
 8. E-Devlet üzerinden alınan barkodlu İkametgah Belgesi (2 adet)
 9. Vergi levhası ve tutanak fotokopisi
 10. Vergi Dairesinde Alınan Mükellefiyet Yazısı
 11. Şahıs tarafından imzalanmış Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında alınan Açık Rıza Beyan Formu (1’er adet ıslak imzalı)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİ ECZANE AÇILIŞI :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçesi
 2. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 3. E-Devlet üzerinden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 adet)
 4. E-Devlet üzerinden alınmış ikametgâh belgesi (1 adet)
 5. Vergi levhası fotokopisi (1 adet)
 6. Yoklama Tutanağı fotokopisi (1 adet)
 7. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)
 8. Ticaret sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza beyannamesi (2 adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİLERİN (ESNAF STATÜSÜNE DÖNÜŞTÜĞÜNDE) TERKİN İŞLEMİ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Vergi kaydının basit usule düştüğüne dair vergi dairesinden alınan belge
 4. Bilanço defterinden işletme defterine düşüş yaptı ise bunu belgeleyen defter tasdik sureti veya bilanço
 5. Esnaf Odası Kayıt Belgesi Sureti

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

ŞUBE TERK :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Mal Beyanını belirtir Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Mal Beyanını belirtir Dilekçe
 3. Şube kaydının kapatıldığına ilişkin vergi dairesinden alınan mükellefiyet belgesi aslı

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

UNVAN FAALİYET SERMAYE VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre Taahhütname
 4. Bağlı olduğu vergi dairesinden  adres ve faaliyet değişikliğine ilişkin yoklama tutanağı.
 5. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı (Aslı)
 6. Ticaret Sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş Ticaret Ünvanı altına atılmış İmza Beyannamesi (2 Adet Asıl)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

HALEFİYET :

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçe
 2. Ticaret Odası Başkanlığına Dilekçe
 3. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 4. Fotoğraf (1Adet)
 5. E-Devlet üzerinden alınan barkodlu vukuatlı nüfus kayıt örneği (2 adet)
 6. E-Devlet üzerinden alınan barkodlu İkametgah Belgesi (2 adet)
 7. Vergi levhası fotokopisi (1 adet)
 8. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)
 9. Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ünvan altında  imza beyannamesi (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)
 10.  Mirasçılar tarafından işletmeyi devam ettirecek mirascı lehine noter huzurunda düzenlenmiş muvafakatname
 11.  Mahkeme Veraset İlamı veya noterden düzenlenmiş Mirasçılık Belgesi

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

GERÇEK KİŞİ ECZANE MERKEZ NAKLİ AÇILIŞI :

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne Dilekçesi
 2. Ticaret Sicili Tüzüğünün 24.maddesine göre düzenlenen Taahhütname
 3. Kayıtlı olduğu Merkez Sicil Müdürlüğünden alınmış Ticaret Sicili Tüzüğünün 111. maddesine göre düzenlenen belge
 4. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu vukuatlı nüfus cüzdan örneği (1 adet)
 5. E-devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgâh belgesi (1 adet)
 6. Vergi levhası fotokopisi (1 adet)
 7. Yoklama Tutanağı fotokopisi (1 adet)
 8. Vergi Dairesinden alınan Mükellefiyet Kaydı Yazısı (1 Adet Aslı)
 9. Ticaret sicili Müdürlüğünden düzenlenmiş İmza beyannamesi (2 adet)

Not: Müdürlüğümüze tescil başvurusu yapılmadan önce http://mersis.gtb.gov.tr/. adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

 

Dilekçe ve Form Örnekleri: 

BTO-FR-97 GERCEK KISI IS ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ 

BTO-FR-97 GERÇEK KİŞİ ECZANE ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇE

BTO-FR-97 GERÇEK KİŞİ İŞ MERKEZ NAKLİ İÇİN TALEP DİLEKÇE 

BTO-FR-98 GERÇEK KİŞİ FAALİYET İLAVESİ DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL TALEP DİLEKÇE

BTO-FR-99 GERCEK KISI FAALİYETLERİ DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL DİLEKÇE

BTO-FR-100 GERCEK KISI SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL DİLEKÇE

BTO-FR-101 GERCEK KISI SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL DİLEKÇE

BTO-FR-102 GERCEK KİSİ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL DİLEKÇE

BTO-FR-103 HAKİKİ ŞAHIS KAYIT BEYANNAMESI

BTO-FR-124 TAAHHÜTNAME

BTO-FR-129 ECZANE TERKİN DILEKÇESİ (mal beyanını belirtir.)

BTO-FR-129 ESNAF ODASI ÜYESİ OLMA TERKİN DILEKÇESİ (mal beyanını belirtir.)

BTO-FR-129 ŞUBE TERKİN DILEKÇESİ (mal beyanını belirtir.)

BTO-FR-129 TERKİN DILEKÇESİ (mal beyanını belirtir.)

BTO-FR-130 VEFAT TERKİN DILEKCE ODA

BTO-FR-131 VEFAT TERKİN DILEKCE SİCİL

BTO-FR-132 TESCİL VE BELGE TALEP DİLEKÇESİ (ODA)

BTO-FR-133 TESCİL VE BELGE TALEP DİLEKÇESİ (TİCARET SİCİL)

BTO-FR-134 TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI KURULUŞ DİLEKÇE ŞAHIS

BTO-FR-135 TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ DİLEKÇE ŞAHIS

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI AÇIK RIZA BEYANI

KİMLİK KARTI FORMU