Insurance

UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSUNDA ODAYA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
 3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 4. İFLAS KONKORDATO BELGESİ
 5. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 6. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
 7. TİCARET SİCİL GAZETESİ
 8. TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
 9. MAL VARLIĞI BEYANI
 10. TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2)
 11. BİLGİ FORMU EK-3
 12. (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
 13. (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
 14. (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA) SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME SURETİ
 15. TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTESİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
 3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 5. DİPLOMA SURETİ
 6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. TİCARET SİCİL GAZETESİ
 2. TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ
 3. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
 4. VERGİ LEVHASI SURETİ
 5. İFLAS KONKORDATO BELGESİ
 6. TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2)
 7. BİLGİ FORMU (EK-3)
 8. (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ
 9. (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞSA) SİGORTA ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME SURETİ
 10. TELEFON / E-POSTA VB. BİLGİLER İÇİN BEYAN

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ YETKİLİLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
 2. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
 6. TAAHÜTNAME EK-1
 7. BİLGİ FORMU EK-3
 8. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 9. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ MÜDÜRÜ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
 3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
 6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI
 8. TAAHÜTNAME EK-1
 9. BİLGİ FORMU EK-3
 10. (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ
 11. CEP TELEFONU NUMARASI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONELİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 2. İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ)
 3. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 4. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 5. EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ
 6. İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF
 7. SSK VEYA BAĞKUR KAYDI

SİGORTA  ACENTALARI ŞUBELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. TİCARET SİCİL GAZETESİ
 2. ŞUBE ADRESİ ADINA 2 ADET FATURA
 3. ŞUBE ADRESİ ADINA SABİT(  IP ) NUMARASI

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ GERÇEK KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 2. ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ
 3. İFLAS / KONKORDATO BEYANI
 4. TAAHÜTNAME EK-1
 5. BİLGİ FORMU EK-3

TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ TÜZEL KİŞİ ORTAKLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1. İFLAS / KONKORDATO BELGESİ
 2. TAAHÜTNAME EK-1
 3. BİLGİ FORMU EK-3

*Tüm belge, fotoğraf ve beyanların düzenleniş tarihi 6 aydan eski olmamalıdır

*Mesleki tecrübe SSK veya Bağkur’dan alınacak belge ile ispatlanmalıdır.

*Sigorta acenteleri mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa tanzim ettirerek başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.

*Sigorta acentelerinin, sigorta şirketi ile yapılan acentelik sözleşmesi yoksa levhaya kayıttan sonra 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorundadır.