KOSGEB BURHANİYE TEMSİLCİLİĞİ

KOSGEB Burhaniye Temsilciliği olarak KOSGEB destek yönetmeliği kapsamında üyelerimizi ve kobi tanımına uygun işletmeleri KOSGEB'in destek programlarından faydalanmaları için KOSGEB veri tabanına kayıt işlemleri ve kaydı olan işletmelerin de her yıl güncelleme işlemlerinin yapılması konusunda hizmet vermekteyiz.

Desteklenen Sektörler Nelerdir?

KOSGEB 1990 yılında 3624 Sayılı Kanun ile İmalat Sanayi İşletmelerinin ekonomideki yerlerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir kamu kuruluşudur. KOSGEB’in 1990-2009 yılları arasında imalat sanayi KOBİ’lerine yönelik yapmış olduğu çalışmalar takdirle karşılanmış ve 2009 yılında imalat sanayi dışında yer alan sektörlerdeki KOBİ’lerin de geliştirilmesi görevi KOSGEB’e verilmiştir. 18 Eylül 2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler belirlenmiştir.

Desteklenen sektörlere ulaşmak için tıklayınız.

KOSGEB DESTEKLERİ NELERDİR?

       1.Girişimcilik Destekleri

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.

Bu program kapsamında;

İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,

İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2’ye göre

  • C-İmalat
  • 61-Telekomünikasyon
  • 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  • 63-Bilgi hizmet faaliyetleri
  • 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

  -Başvurmak için tıklayınız


        2. KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından belgelendirilen dijital dönüşüm danışmanlarından dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti almış, onaylı Dijital Dönüşüm Değerlendirme Analizi ve Yol Haritası Raporu* bulunan ve

Son 3 (üç) mali yıl “Faaliyet Karı” veya son mali yıl “Öz Kaynaklar Toplamı” negatif olmayan işletmeler başvuru yapabilir.

  -Başvuru için tıklayınız


        3. Yeşil Sanayi Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır.

  -Başvuru KOSGEB sitesinden E-Hizmetler menüsünden online olarak yapılacaktır


        4. KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)/Ürün Geliştirme (Ür-Ge)/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamaktır.

Program ile ilgili KOSGEB'in yayınlamış olduğu bilgilendirme videosu için tıklayınız

  -Başvuru için tıklayınız


       5. Stratejik Ürün Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

   -Başvuru için tıklayınız


        6.TEKMER Destek Programı

Bu destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

  -Başvuru için ilgili linkteki başvuru formları kullanılacaktır.


        7. KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin enerji verimliliği konusunda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi,  bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Program ile ilgili KOSGEB'in yayınlamış olduğu bilgilendirme videosu için tıklayınız

  -Başvuru formu için tıklayınız


        8.İş Birliği Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Program ile ilgili KOSGEB'in yayınlamış olduğu bilgilendirme videosu için tıklayınız

  -Başvuru formu için tıklayınız


       9. Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı

Depremden etkilenen illerde ekonomik canlanmanın sağlanmasına ve işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlamaktır.

Program ile ilgili KOSGEB'in yayınlamış olduğu bilgilendirme videosu için tıklayınız

  -Başvuru formu için tıklayınız


     10.TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.

Sağlanan destek hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

  -Başvurular Tübitak websitesinde PRODİS uygulaması üzerinden yapılacaktır.


     11.TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

1507 KOBİ Ar-Ge Destek Programı çağrılı olarak yürütülmektedir.

Sağlanan destek, hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).

Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

-Başvurular Tübitak websitesinde PRODİS uygulaması üzerinden yapılacaktır.

 

KOSGEB VERİTABANINA NASIL KAYIT OLUNUR?

Destek alabilmek için, öncelikle işletmenize ait genel bilgileri veri tabanına kaydetmelisiniz.

KOSGEB’e vereceğiniz beyanlardaki bilgilerin yanlış olmasından doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk işletmenize ait olacaktır.

Yardım dokümanı için tıklayınız.