TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU (TKDK) IPARD PROGRAMI 2. BAŞVURU ÇAĞRI İLANA ÇIKTI

Tarım  ve  Orman  Bakanlığının  ilgili  kuruluşu  olan  Tarım  ve  Kırsal  Kalkınmayı  Destekleme Kurumu 28 Haziran 2024 tarihinde IPARD III Programı İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmıştır. Başvuru kabulüne  ilişkin  bu  çağrı,  IPARD  Programı  2021-2027  dönemi  kapsamında  yatırım  yapmak  isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir. Bu  başvuru  çağrı  ilanı  kapsamında  "M7  –  Çiftlik  Faaliyetlerinin  Çeşitlendirilmesi  ve  İş Geliştirme"  tedbirinden  yapım  işi,  makine-ekipman,  hizmet  ve  görünürlük  alımları  desteğine  ilişkin başvurular kabul edilecektir Desteklenecek sektörler şu şekildedir:

  • M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
  • 302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • 302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
  • 302-3 Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler
  • 302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
  • 302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği
  • 302-6 Makine Parkları
  • 302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

Yazımız ekinde İkinci Çağrı İlanı metni bulunmaktadır.


EK İçin Tıklayınız