Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıya göre,

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) İptal Modülünde sözleşmeli işletmeler dahil olmak üzere yetki belgesi sahibi emlak işletmelerince iptal başvurusunun çevrimiçi olarak başlatılabilmesine imkân sağlandığı ifade edilmektedir.

Ekteki Yazı: 

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna istinaden yürürlüğe konulan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında 5 Eylül 2018 tarihinde uygulamaya alınan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sisteminde (TTBS) ihtiyaç duyulan geliştirme ve güncellemelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, 28 Mart 2024 tarihi itibarıyla TTBS İptal Modülünde sözleşmeli işletmeler dahil olmak üzere yetki belgesi sahibi emlak işletmelerince iptal başvurusunun çevrimiçi olarak başlatılabilmesine imkân sağlanmıştır. Bu kapsamda; 1. Taşınmaz ticareti yetki belgesi sahibi emlak işletmesi, yetki belgesinin iptal edilmesini istemesi halinde TTBS üzerinden doğrudan iptal başvurusunda bulunabilecektir. 2. Sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin yetki belgesinin iptal edilmesi durumunda, o işletmenin sözleşmeli işletmelerinin yetki belgeleri herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak iptal edilecektir. 3. Sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin, TTBS üzerinden sözleşmeli işletmelerinin herhangi biriyle olan sözleşmesinin sona erdiği yönündeki bildirimine istinaden, sözleşmesi sona eren sözleşmeli işletmenin yetki belgesi herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak iptal edilecektir.

Saygılarımızla