FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Hk.

Sayın üyemiz,

Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü ve  Burhaniye Belediyemizce Etiket Yönetmeliği gereğince denetimler temini ve işletmeleri görünür yerlere asılması hususunda gerekli hassiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Bilindiği üzere 19 Aralık 2023 tarihli ve 32404 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" çerçevesinde mezkûr Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrası "Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur." şeklinde değiştirilerek 01.01.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğümüzün yazıları ekinde gönderilen Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında bakanlık yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Ek İçin: Tıklayınız