SEVK ÖNCESİ İNCELEME (SÖİ) ÜLKELER TABLOSU

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 12.10.2023 tarihli ve 89915702 sayılı yazısına istinaden;

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) işlemine dair bilgilendirme yapılmış olup, yazı ekinde sunulan listedeki ülkelerde SÖİ uygulamasından hangi gözetim şirketlerinin sorumlu olduğu ve uygulamanın hangi alanları kapsadığına yönelik bilgi verilmiştir.

Yazıda devamla, "teknikengel.gov.tr" web sitesinin yeniden yapılandırılması ve güncellenmesi çalışmalarına başlandığı belirtilerek, sitenin 2024 yılının Ocak ayında tekrar faaliyete geçeceği açıklanmıştır.

Ek için: tıklayınız