Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 20.05.2024 tarihli ve 96939449 sayılı yazı hk.

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Gelen Yazıya Göre;

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerin bilgi, deneyim ve yeni iş bağlantıları kurma ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla projeler yürütülmekte olduğu ve kamu ve özel sektör iş birliği ile Export Akademi-Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı'nın hayata geçirildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, ekte sunulan programda yer alan konu başlıklarında 5 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da bir eğitim düzenleneceği bildirilerek, başta kadın ve genç girişimciler olmak üzere tüm iş çevrelerinin katılımına açık olan programın detayları paylaşılmıştır.

Saygılarımızla.

EK-1

EK-2