2022 YILI İÇİN KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMINDAN FAYDALANACAK ŞİRKETLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BAZI HUSUSLAR

Bugünkü yazımızda, 7440 Sayılı Kanun kapsamında 2022 yılı için kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı yapmak isteyen şirketlerin, matrah artırımı beyanını vermeden önce dikkat etmesi gereken bazı önemli hususları açıklayacağız.

Bilindiği üzere,  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kanun kapsamında 31.05.2023 tarihine kadar, 2018,2019,2020 (2018,2019,2020 için 7326 sayılı yasa kapsamında matrah artırımı yapmayanlar) 2021 ve 2022 yılları için Kurumlar Vergisi ve KDV yönünden matrah artırımında bulunulabilecektir. Matrah artırımı yapılan dönemler için bu vergiler yönünden vergi incelemesi yapılamayacak ve başka nedenlerle inceleme yapılsa bile bu vergi türleri için tarhiyat yapılamayacaktır.

2018,2019,2020 ve 2021 yılları kurumlar vergisi matrah artırımına ilişkin düzenlemeler önceki yıllarda çıkan kanunlarla neredeyse aynıdır.

Fakat, Kanunu’nun yayım tarihi itibariyle 2022 yılı Kurumlar Vergisi Beyanları henüz verilmemiş olduğundan, 2022 yılı matrah artırımı ile ilgili çok fazla teknik detay bulunmaktadır.

Yanlış yapılması halinde,  matrah artırımının geçersiz sayılması ve bu nedenle matrah artırımının sağladığı avantajlardan (vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması) yararlanılamamasına da sebep olabilecek bu önemli hususlar aşağıda detaylı olarak sunulmuştur.

1.2022 Kurumlar Beyannamesinde Beyan Edilmesi Gereken Matrah İle İlgili Hususlar;

-2022 yılı kurumlar vergisi matrah artırımından faydalanabilmek için 2022 yılı kurumlar vergisi beyanının mutlaka verilmesi gerekmektedir.

-2021 yılı kurumlar beyanında kurumlar vergisi matrahı varsa, 2022 3.dönem geçici vergi beyanında  ise geçici vergi matrahı oluşmamış ise, 2022 kurumlar vergisi matrahının en az, 2021 yılı kurumlar vergisi matrahından %122,93 fazla beyan edilmiş olması gerekmektedir. Örneğin 2021 yılı kurumlar vergisi matrahı 1.000.000,00 TL ise, 2022 yılı kurumlar vergisi matrahının en az 2.229.300,00 TL olması gerekmektedir.

-2021 yılı kurumlar beyanında kurumlar vergisi matrahı yoksa, 2022 3.dönem geçici vergi beyanında  ise geçici vergi matrahı var ise, 2022 kurumlar vergisi matrahının en az, 2022 3. Dönem geçici vergi matrahından %40 fazla beyan edilmiş olması gerekmektedir. Örneğin 2022 yılı 3.dönem geçici vergi matrahı 500.000,00 TL ise, 2022 yılı kurumlar vergisi matrahının en az 700.000,00 TL olması gerekmektedir.

-2021 yılı kurumlar beyanında kurumlar vergisi matrahı varsa, 2022 3.dönem geçici vergi beyanında da geçici vergi matrahı var ise, 2022 kurumlar vergisi matrahının en az, 2021 yılı kurumlar vergisi matrahının %122,93 artırılmış tutarı ile, 2022 3. Dönem geçici vergi matrahından %40 artırılmış tutarından büyük olanından fazla beyan edilmiş olması gerekmektedir. Örneğin 2021 yılı kurumlar vergisi matrahı 750.000,00 TL, 3.dönem geçici vergi matrahı 1.000.000,00 TL olan bir şirketin, 2022 yılı kurumlar vergisi matrahının en az 1.671.975,00 TL (2021 yılı kurumlar vergisi matrahının %122,93 artırılmış tutarı olan 1.671.975,00 TL’nin, 2022 3.dönem geçici vergi matrahının %40 artırılmış hali 1.400.000,00 TL’den yüksek olması nedeni ile) olması gerekmektedir.

-Hem 2021 yılı kurumlar beyanında hem de 2022 3.dönem geçici vergi beyanında vergi matrahı yok ise, 2022 kurumlar vergisi matrahında herhangi bir kıyaslama yapılmayacak normal matrah ne çıkıyorsa (zarar da olabilir) o tutar beyan edilecektir.

2.Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı yapılacak 2018,2019,2020 ve 2021 Yılına Ait Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu İle İlgili Hususlar;

-Eğer 2021 ve önceki yıllarla ilgili kurumlar vergisi matrah artırımı yapılacak ise, bu dönemlere ait olan ve mahsup edilmemiş olan geçmiş yıl zararlarının yarısı, 2022 yılı kurumlar vergisi beyanında mahsup edilemeyecektir.

Örneğin, 2020 yılında 1.000.000,00 TL mali zarar beyan eden bir şirket, bu zararın 500.000,00 TL’lik kısmını 2021 yılı kazancından mahsup etmiş olup, 2022 ve sonraki yıllarda mahsup edebileceği 2020 yılı zararı 500.000,00 TL’dir. Bu mükellef 2020 yılı ve 2022 yılı kurumlar vergisi matrah artırımından faydalanmaya karar vermiştir. Bu mükellefin 2022 yılı mali karı 750.000,00 TL’dir. Eğer bu mükellef 2020 ve 2022 yılında kurumlar vergisi yönünden matrah artırımı yapacak ise, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde mahsup edebileceği 2020 yılı zararı 250.000,00 TL olacaktır.

-Bir önceki maddenin son kısmındaki şartlar kapsamında, kıyaslama zorunluluğu olmaması nedeniyle 2022 yılında mali zarar beyan edildi ise, 2022 yılında matrah artırımı yapılması halinde, 2022 yılından sonraki yıla devreden mali zararın tamamı,  2023 ve sonraki dönem geçici ve kurumlar vergisi matrahlarından mahsup edilemeyecektir.

Yukarıda açıklanan ilk iki madde ile ilgili 2022 kurumlar vergisi beyanınızda bir hata varsa, matrah artırımı için son başvuru tarihi olan 31.05.2023 tarihine kadar 2022 kurumlar vergisi beyannameleri düzeltilebilecektir.

3.Matrah Artırımları Sonucu Tahakkuk Edecek Vergilerin Ödenmesi İle İlgili Hususlar;

-Matrah artırımları kapsamında tahakkuk eden vergiler %10 indirimli olarak 30.06.2023 tarihine kadar peşin veya %9 faizli olarak 12 eşit taksitte ödenebilecektir.

-Matrah artırımları kapsamında tahakkuk edecek 1.000,00 TL damga vergilerinde ise taksit imkanı olmayıp, mutlaka peşin olarak 30.06.2023 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

-Yukarıda açıklanan ve kanunda belirtilen ödeme sürelerine uyulmaması halinde, matrah artırımı beyanları verilse bile matrah artırımı ile getirilen avantajlardan (vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması) faydalanılamayacaktır. Ayrıca tahakkuk edilen vergiler terkin edilmeyecek bu vergilerin tahsili ve takibine devam edilecektir.

Sonuç olarak, 2022 yılına ait kurumlar vergisi matrah artırımına ilişkin beyanname doğru ve süresinde verilse bile, yukarıda açıklanan, gerek 2022 yılı kurumlar vergisi beyanı için belirlenen şartların gerekse matrah artırımı sonucu tahakkuk edecek vergilerin ödenmesi ile ilgili şartların ihlali halinde, matrah artırımının sağladığı, 2022 yılı için inceleme ve tarhiyat yapılmaması avantajından mahrum kalınabilecektir.

Saygılarımla,